Mẫu Báo cáo - Thống kê
Mẫu báo cáo biên chế quỹ tiền lương năm 2016 -
Mẫu đăng ký chương trình chuyên viên, chuyên viên chính -
Mẫu báo cáo hợp đồng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ tại cơ quan -
Mẫu báo cáo tổ chức bộ máy, lao động y tế hằng năm -
Mẫu báo cáo chỉ tiêu phát triển giới năm 2016 -
Mẫu báo cáo quản lý chất thải y tế -
Mẫu báo cáo công tác Văn thư Lưu trữ 2016 -
Mẫu báo cáo Đề án Bệnh viện vệ tinh -
Mẫu báo cáo Đề án 1816 -
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 328/KH-SNV ngày 28/11/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long -
Mẫu báo cáo chăm sóc sức khỏe nhân viên y tế -
Mẫu báo cáo chức danh nghề nghiệp -
Mẫu Bao cao nhân lực TTB Y tế -
Mãu báo cáo nhân lực quản lý chất thải y tế -
Mẫu báo cáo tổ chức và nhân lực y tế -
Mẫu báo cáo tình hình chăm sóc trẻ em năm 2016 theo CV 2151 SYT -
Mẫu báo cáo đề án chăm sóc trẻ em có hoàn ảnh khó khăn 2016 -
Mẫu xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 -
Biểu mẫu báo cáo kết quả triển khai ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh BHYT -
Biễu mẫu báo cáo chất lượng CBCCVC -
Báo cáo Tamiflu/Oseltamivir hết hạn -
bieu mau nang luong -
Biễu mẫu báo cáo phối hợp hội chữ thập đỏ -
Biểu mẫu báo cáo số liệu xây dựng KH bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân -
Đề cương báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự bệnh viện -
Đề cương báo cáo đame bảo công tác an ninh trật tự bệnh viện -
Mẫu báo cáo chuẩn bị tiếp Đoàn công tác Bộ Y tế, theo CV 1124/SYT-NVY -
Mẫu nâng bậc lương đợt I/2016; theo CV số 1024/SYT-TCCB -
Đề cương báo cáo 5 năm công tác đào tạo; theo CV 840/SYT-TCCB -
Báo cáo thuực trạng nhân lực Y tế, đến 30/3/2016 -
Phụ lục 1, 2, 3, 4; đính kèm công văn 900/SYT-NVY, ngày 29/4/2016 -
Phiếu khảo sát hạ tầng ứng dụng CNTT; theo CV số 851/SYT-VP, ngày 26/4/2016 -
Mẫu lý lịch 2C; theo công văn số 809/SYT-TCCB, ngày 21/4/2016 -
Mẫu Báo cáo và danh mục dịch vụ kỹ thuật; theo CV 166/SYT-NVY, ngày 20/1/2016 -
Mẫu Danh sách trích nganCB, CC, VC học bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoa 63 và 64 -
Mẫu báo cáo theo CV 229/SYT-TCCB, ngày 28/1/2016 của Sở Y tế -
Mẫu báo cáo công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2015 -
Mẫu báo cáo tình hình nhân lực ngành Y tế năm 2015 -
Đề cương báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và ngân sách CTMTQG -
Chiêu sinh bồi dưỡng sát hạch công nhận năng lực tiếng Anh bậc 3 (B1) -
Mẫu báo cáo kê khai tài sản, thu nhập theo Công văn số 2480/SYT-TCCB -
Mẫu báo cáo Tổng kết công tác phòng chống SXH theo công văn số 2472/SYT-NVY của Sở Y tế -
Mẫu báo cáo chuyển ngạch Y sĩ, bác sĩ, theo thông tư số 10/2015/TTLT/BYT-BNV -
Bảng điểm kiểm tra công tác Dược, Mỹ phẩm năm 2015 -
CV số 1187/KCB-CĐT của Cục quản lý khám chữa bệnh -
CV số 340/GDSKTƯ của Trung tâm truyền thông giaoáo dục sức khỏe TƯ -
Mẫu báo cáo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và NSNN năm 2015 -
Biểu mẫu báo cáo theo CV số 1805/SYT-KHTC, ngày 15/9/2015 -
Hướng dẫn báo cáo theo CV số 1814/SYT-TCCB, ngày 16/9/2015 của Sở Y tế -
Mẫu báo cáo nhân lực ngành Y tế năm 2015 -
Biểu mẫu xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, theo công văn 1746/SYT-KHTC, ngày 7/9/2015 -
Biểu mẫu báo cáo công tác TCCB & CCHC -
Biểu mẫu chi tiêu kinh phí 6 tháng đầu năm 2015 -
Mẩu báo cáo Mô hình tổ chức, nhân lực và hoạt động của đơn vị sự nghiệp Y tế ở tuyến huyện -
Mẫu khảo sát 2A_2B_2C -
Hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã -
Biểu mẫu giới thiệu cập nhật mẫu con dấu, chức danh, chữ ký -
Mẫu biểu báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 -
Biểu mẫu báo cáo thống kê về tổ chức lao động Y tế hàng năm; theo CV số 3620/SYT-TCCB của Sở Y tế -
Mẫu kê khai tài sản thu nhập -
Mẫu thu thập số liệu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe tại tỉnh Vĩnh Long -
Mẫu báo cáo văn thư, lưu trữ, theo công văn số 2351/SYT-VP, ngày 18/11/2014 của Sở Y tế -
Mẫu báo cáo và chấm điểm CNTT năm 2014; theo công văn số 2244/SYT-VP, ngày 6/11/2014 -
Mẫu báo cáo khảo sát thự trạng thu gom và xử lý chất thải rắn y tế -
Mẫu báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 -
Mẫu báo cáo quản lý chất thải Y tế; Theo công văn số 2122/SYT-KHTC, ngày 20/10/2014 của Sở Y tế -
Biểu mẫu báo cáo công tác Dược & Mỹ phẩm năm 2014; theo kế hoạch số 2039/KH-SYT, ngày 9/10/2014 -
Mẫu báo cáo theo công văn số 1657/SYT-KHTC, ngày 11/9/2014, XD kế hoạch thực hiện CTMTQG 2016-2020 -
Mẫu báo cáo Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; theo CV số 1649/SYT-VP, ngày 10/9/2014 của Sở Y tế -
Mẫu báo cáo Phiếu khảo sát hạ tầng CNTT; theo CV số 1643/SYT-VP, ngày 9/9/2014 -
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN -
Biểu mẫu xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 -
Đề cương báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về sức khỏe sinh sản, SKTD trong TTN -
Biểu mẫu báo cáo theo công văn 871/SYT-NVY, ngày 21/5/2014 của Sở Y tế -
Biểu mẫu báo cáo theo công văn 871/SYT-NVY, ngày 21/5/2014 của Sở Y tế -
Bộ câu hỏi đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống y tế trong phòng chống bệnh không lây nhiễm -
Mẫu báo cáo công tác Y Dược cổ truyền theo công văn số 49/YDCT-QLY, ngày 7/4/2014 của Cục QLYDCT -
Mẫu báo cáo theo công văn 370/SYT-KHTC, ngày 17/3/2014 V/v báo cáo thực hiện NĐ 43 và NĐ 130 -
02 mẫu báo cáo kết quả xử lý thông tin qua đường dây nóng, theo CV số 251/SYT-VP, ngày 26/2/2014 -
Mẫu phiếu khảo sát thực trạng hệ thống CSSK tâm thần theo CV 142/SYT-NVY, ngày 7/2/2014 -
Mẫu báo cáo số điện thoại đường dây nóng của bệnh viện -
Biểu mẫu BC theo công văn số 15/SYT-KHTC, ngày 3/1/2014 -
Biểu mẫu báo cáo theo công văn số 2072/SYT-KHTC, ngày 31/12/2013 -
Mẫu báo cáo kê khai thu nhập -
Mẩu báo cáo, thống kê về Tổ chức, lao động Y tế hàng năm -
Biểu mẫu báo cáo Văn thư - Lưu trữ theo công văn số 1998/SYT-VP, ngày 16/12/2013 -
Bieu mau khao sat danh gia hoat dong lien doanh lien ket TBYT -