Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
17/BCĐ 09/02/2017 V/v xây dựng kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2017
216/QĐ-BYT 20/01/2017 Phê duyệt Kế hoạch Phòng chống Tai nạn thương tích tại cộng đồng của ngành y tế, giai đoạn 2016-2020
174/QĐ-BYT 18/01/2017 V/v ban hành "hướng dẫn thực hiện lồng ghép hoạt động cải tiến chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS vào hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện"
162/QĐ-BYT 17/01/2017 Về việc ban hành kế hoạch đáp ứng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika trong tình hình mới tại Việt Nam
122/SYT-NVY 16/01/2017 Đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban bí thư
08/QĐ-BYT 04/01/2017 Phê duyệt lộ trình loại trừ sốt rét tại việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến 2030
2560/QĐ-TTg 31/12/2016 Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
7708/QĐ-BYT 30/12/2016 Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật nội soi
7678/QĐ-BYT 30/12/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
3133/QĐ-UBND 27/12/2016 Ban hành quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1244/KH-BCĐTƯVSATTP 16/12/2016 Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017
43/2016/TT-BYT 15/12/2016 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
2826/TB-SYT 14/12/2016 V/v Treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch 2017
8796/BYT-TCCB 09/12/2016 V/v điều chỉnh một số tiêu chí chấm điểm kết quả triển khai thực hiện QĐ 2151/QĐ-BYT
2982/QĐ-UBND 09/12/2016 Ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3508/STNMT 06/12/2016 Triển khai thực hiện chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của TTgCP về một số nhiệm vụ, gải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2714/SYT-TCCB 02/12/2016 Triển khai thực hiện công văn số 4533/UBND-NC ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long
2713/SYT-TCCB 02/12/2016 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 328/KH-SNV ngày 28/11/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
91/TB-UBND 01/12/2016 V/v treo cờ rủ và tạm ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong ngày Quốc tang lãnh tụ cuba Phi- đen Cat -Xtơ - Rô
450/BHXH-CĐBHXH 01/12/2016 Đăng kỹ mẫu chữ ký y, bác sĩ cấp phôi chứng nhận nghỉ việ hưởng BHXH năm 2017